Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

 • Instalace seniorátního jáhna Michala Brandy

  17. listopadu 2015, 12:41 – Milé seniorátní společenství, konvent na svém zasedání 14. listopadu zvolil a tím i povolal seniorátního jáhna Michala Brandu. Jsme rádi, že Vás můžeme společně se seniorátním odborem mládeže pozvat na jeho uvedení do služby, které bude při bohoslužbách v Pardubicích 13. prosince od 14.30. Pozvánku najdete v příloze.
 • 16. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 8. 11. v Pardubicích

  26. října 2015, 10:14 – Šestnáctá přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu má téma: "Jeremjáš, babylonské zajetí a formování písemné podoby Starého zákona." Bude se zabývat reakcí jednoho z největších proroků na zajetí lidu Božího a zároveň vlivy, které vedly ke vzniku písemné podoby Starého zákona.
 • Podzimní setkání mládeže v Opatovicích

  4. října 2015, 22:30 – V Opatovicích u Zbýšova se od pátku 23. do neděle 25. října sejde mládež seniorátu k tradičnímu podzimnímu setkání. K hlavnímu tématu nazvanému "Guru Ježíš" bude mít program Jiří Mrázek, docent Evangelické teologické fakulty UK.
 • 15. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 11. 10. v Chrudimi

  20. září 2015, 21:48 – Patnáctá přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu na téma "Církev – původ, poslání, jednota, podoby církve" se bude zabývat uvedenými tématy především na základě biblického svědectví a článku vyznání víry "Věřím ...svatou církev obecnou, obcování svatých".
 • Z kostela do světa a zase zpátky

  3. září 2015, 20:59 – Během letošního Setkání všech generací Chrudimského seniorátu, které se bude konat 20. září 2015 v Pardubicích, bychom se chtěli společně zamýšlet nad tím, jakými způsoby se může naše křesťanská víra uplatňovat ve světě kolem nás, kde by mohla a měla „být vidět,“ jak bychom se mohli plodně a nadějně setkávat s lidmi, kteří mají o církvi a křesťanské víře někdy jen nejasné představy.