Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Rozpis repartic pro rok 2020

  29. ledna 2020, 0:30 – V sekci Informace a dokumenty najdete rozpis repartic pro r. 2020, jak ho schválil konvent na zasedání v listopadu 2019. V téže sekci najdete také zápis z 1. jednání 48. konventu.
 • Seniorátní mládež a LAN párty ve Sloupnici

  5. ledna 2020, 19:00 – Seniorátní odbor mládeže (SOM) zve 24. 1. na seniorátní mládež do Sloupnice, po které bude v sobotu následovat LAN párty. Sejdeme se v pátek v 18:00 na faře k večeři. Po ní bude následovat program Štěpána Esterleho na téma Ztratili jsme dobro?
 • Seniorátní mládež a florbalový turnaj v Pardubicích

  18. listopadu 2019, 10:13 – srdečně vás zveme na seniorátní mládež spojenou s florbalovým turnajem! V pátek v 18:00 bude na faře ČCE v Pardubicích další setkání seniorátní mládeže. Po společné večeři bude následovat biblický program s Ladislavem Benešem. Zde na faře bude také možnost přespat do soboty. V sobotu ráno v 9:30 začne každoroční florbalový turnaj, tentokrát v tělocvičně na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, předpokládaný konec bude kolem 17:00 hodiny.
 • Oslava 150. výročí evangelického kostela v Čáslavi

  13. června 2019, 12:02 – Evangelický sbor v Čáslavi zve na oslavu výročí svého kostela. Slavnostní bohoslužby povede synodní senior D. Ženatý, hudbou bude celou slavnost provázet hudební skupina Nsango malamu. Program oslav je v další části článku.
 • S. Klecandr a R. Dostál z Oborohu v Heřmanově Městci

  11. června 2019, 10:47 – V pátek 14. června v 19:00 se uskuteční na zahradě evangelické fary v Zahradní ul. 537 koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra – zakládajících a stálých členů skupiny Oboroh. Na koncertu s mottem "Duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky" zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy.