Seniorát

Informace o seniorátu

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Chrudimský seniorát je jedna z vyšších správních jednotek církve a sdružuje 24 sborů (= farních obcí) převážně ve východních Čechách - od Čáslavi na západě až po Lanškroun na východě. Zasahuje i do Středočeského kraje a kraje Vysočina. Zaujímá rozlohu 3338 km/2 a do sborů seniorátu patří 5578 členů ČCE (údaj ke konci roku 2013).

Základní informace o seniorátu najdete na příslušné stránce ve schematismu ČCE na Evangnetu, více o životě seniorátu a jeho sborů najdete v ostatních částech tohoto webu.

Název Chrudimský seniorát má historické kořeny, když v minulosti se Chrudim stala metropolí sborového života v oblasti a později byly v jejím okolí zakládány sbory nové. Kdybychom šli ještě dále do historie, původně byly tímto centrem Dvakačovice. Oficiálně od r. 1783.

Církev a její sbory na území seniorátu mají bohatou historii s hlubokými husitskými a bratrskými kořeny (Čáslav, Přelouč, Chrudim, Litomyšl). Z doby protireformace nacházíme četné doklady o životě skryté církve (např. v dnešních Chvaleticích se scházelo k "nepovoleným" bohoslužbám až 500 tajných evangelíků). Po vydání Tolerančního patentu vznikla řada tolerančních sborů (Bučina, Bukovka, Dvakačovice, Horní Čermná, Hradiště, Chvaletice, Lozice, Semtěš, Sloupnice), z nichž většina se přihlásila k církvi helvetského vyznání. V průběhu 19. a 20. století vznikla ještě řada městských sborů (Pardubice, Přelouč, Chrudim, Litomyšl, Lanškroun, Vysoké Mýto), původně jako satelity vesnických sborů tolerančních.

Nejvyšším orgánem seniorátu je konvent, složený ze zástupců sborů, který se schází obvykle jednou ročně. Průběžnou správu seniorátu má na starosti čtyřčlenný seniorátní výbor, který jedná zpravidla jednou měsíčně.