Poradní odbor stavební

Členové poradního odboru stavebního jsou připraveni na požádání poskytnout sborům odborné informace týkající se stavebních akcí, mohou pomoci posoudit stav sborových budov a navrhnout vhodné stavební úpravy. Kromě toho se také vyjadřují ke stavebním akcím, na které sbory žádají podporu z prostředků Jeronýmovy jednoty.

PO stavební pracuje ve složení: Věra Janečková (předsedkyně) - tel. 603 877 086; Hana Šilarová - tel. 602 287 770