Poradní odbor pro církevní hudbu a zpěv

Poradní odbor má na starosti hudbu a zpěv ve sborech Chrudimského seniorátu. V praxi to znamená, že víceméně zastřešuje konání seniorátních akcí jako jsou hudební nešpory, koncerty, setkání pěveckých sborů. Hlavní náplní poradního odboru je organizování práce a služby Seniorátního pěveckého sboru Chrudimského seniorátu. PO seniorátní spolupracuje s celocírkevním PO prostřednictvím tzv. seniorátních důvěrníků při přípravě nového zpěvníku. Poradní odbor může zprostředkovat některé notové materiály ke sborovému zpěvu nebo varhanním doprovodům. Jednotlivé farní sbory také zvou celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který slouží hudebními nešpory, praktickými ukázkami nácviku písní, seznamuje s novými písněmi, hudebními úpravami, liturgickými formami apod. POCHZ s nadějí sleduje vzdělávání varhaníků v rámci Semináře pro církevní hudbu při Evangelické akademii.

Členy současného poradního odboru pro církevní hudbu a zpěv jsou: Hana Benešová (předsedkyně), Monika Drdová, Martin Misař a Daniel Tomeš.

  • 12. ročník setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu

    19. května 2015, 17:54 – Letošní ročník setkání pěveckých sborů se bude konat v neděli 14. června 2015 od 15 hodin v Hradišti u Nasavrk.
  • Pěvecké sbory Chrudimského seniorátu

    16. ledna 2015, 2:53 – Kromě Seniorátního pěveckého sboru působí v rámci seniorátu v jednotlivých evangelických sborech také další pěvecké kroužky, které působí především na půdě mateřského sboru při bohoslužebných či jiných shromážděních. Od roku 2003 se pěvecké sbory setkávají v rámci seniorátu na tzv. Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu.