Poradní odbor pro církevní hudbu a zpěv

Poradní odbor má na starosti hudbu a zpěv ve sborech Chrudimského seniorátu. V praxi to znamená, že víceméně zastřešuje konání seniorátních akcí jako jsou hudební nešpory, koncerty, setkání pěveckých sborů. Hlavní náplní poradního odboru je organizování práce a služby Seniorátního pěveckého sboru Chrudimského seniorátu. PO seniorátní spolupracuje s celocírkevním PO prostřednictvím tzv. seniorátních důvěrníků při přípravě nového zpěvníku. Poradní odbor může zprostředkovat některé notové materiály ke sborovému zpěvu nebo varhanním doprovodům. Jednotlivé farní sbory také zvou celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který slouží hudebními nešpory, praktickými ukázkami nácviku písní, seznamuje s novými písněmi, hudebními úpravami, liturgickými formami apod. POCHZ s nadějí sleduje vzdělávání varhaníků v rámci Semináře pro církevní hudbu při Evangelické akademii.

Členy současného poradního odboru pro církevní hudbu a zpěv jsou: Hana Benešová (předsedkyně), Monika Drdová, Martin Misař a Daniel Tomeš.