Seniorátní výbor

Seniorátní výbor je správní orgán seniorátu, kterému je svěřena správa seniorátu mezi zasedáními konventu. Za svou činnost také konventu odpovídá.

Seniorátní výbor chrudimského seniorátu je čtyřčlenný, dva členové jsou voleni konventem z řad farářů seniorátu a dva z řad členů staršovstev farních sborů seniorátu. Jejich funkční období je šestileté. Seniorátní výbor pracuje v tomto složení (v závorkách je funkční období členů SV):

senior: Jakub Keller (2015-2020)
seniorátní kurátor: Milan Chyba (2013-2018)
náměstek seniora: Jan Plecháček (2015-2020)
náměstek senioráního kurátora: Jaromír Drda (2017-2023)
  • Seniorátní výzva k podávání žádostí o podporu na tzv. mikroprojekty

    10. srpna 2016, 12:03 – Seniorátní výbor vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikroprojektů. Výzva vychází z pravidel grantového systému ČCE schválených letošním zasedáním synodu. V rámci této výzvy bude pro r. 2017 rozděleno 85.238,- Kč. Sbory a seniorátní poradní odbory chrudimského seniorátu mohou žádosti podávat do 15. října 2016.
  • Instalace seniorátního výboru v Horní Čermné

    31. března 2015, 22:11 – V neděli 22. března byli v Horní Čermné instalování senior Jakub Keller, náměstek seniora Jan Plecháček, náměstek seniorátního kurátora Jan Horák a 2. náhradník SV z řad presbyterů Jan Marek.
  • Volba seniorátního výboru

    15. ledna 2015, 23:59 – Na 4. zasedání 46. konventu konaném dne 22. listopadu 2014 byl zvolen nový senior a další dva členové seniorátního výboru.