Seniorátní výbor

Seniorátní výbor je správní orgán seniorátu, kterému je svěřena správa seniorátu mezi zasedáními konventu. Za svou činnost také konventu odpovídá.

Seniorátní výbor chrudimského seniorátu je čtyřčlenný, dva členové jsou voleni konventem z řad farářů seniorátu a dva z řad členů staršovstev farních sborů seniorátu. Jejich funkční období je šestileté. Seniorátní výbor pracuje v tomto složení (v závorkách je funkční období členů SV):

senior: Jakub Keller (2021-2026)
seniorátní kurátor: Milan Chyba (2019-2024)
náměstek seniora: Anna Lavická (2021-2026)
náměstek senioráního kurátora: Jaromír Drda (2018-2023)
  • Výzva k podávání žádostí o podporu na mikroprojekty pro r. 2021

    30. listopadu 2020, 21:27 – Seniorátní výbor vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro r. 2021. Výzva vychází z pravidel grantového systému ČCE. V Chrudimském seniorátu je pro r. 2021 určeno k rozdělení 86.129,- Kč. Sbory a seniorátní poradní odbory chrudimského seniorátu mohou žádosti podávat do 20. 2. 2021.
  • Instalace seniorátního výboru v Horní Čermné

    31. března 2015, 22:11 – V neděli 22. března byli v Horní Čermné instalování senior Jakub Keller, náměstek seniora Jan Plecháček, náměstek seniorátního kurátora Jan Horák a 2. náhradník SV z řad presbyterů Jan Marek.
  • Volba seniorátního výboru

    15. ledna 2015, 23:59 – Na 4. zasedání 46. konventu konaném dne 22. listopadu 2014 byl zvolen nový senior a další dva členové seniorátního výboru.