Seniorátní výbor

Seniorátní výbor je správní orgán seniorátu, kterému je svěřena správa seniorátu mezi zasedáními konventu. Za svou činnost také konventu odpovídá.

Seniorátní výbor chrudimského seniorátu je čtyřčlenný, dva členové jsou voleni konventem z řad farářů seniorátu a dva z řad členů staršovstev farních sborů seniorátu. Jejich funkční období je šestileté. Seniorátní výbor pracuje v tomto složení (v závorkách je funkční období členů SV):

senior: Jakub Keller (2021-2026)
seniorátní kurátor: Milan Chyba (2019-2024)
náměstek seniora: Anna Lavická (2021-2026)
náměstek senioráního kurátora: Jaromír Drda (2018-2023)