Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Konvent chrudimského seniorátu při online jednání zvolil seniora a jeho náměstkyni

  31. března 2021, 10:24 – V polovině ledna proběhlo odložené 2. zasedání 48. konventu chrudimského seniorátu. Mělo se původně konat v listopadu 2020, kvůli protiepidemickým opatřením bylo ale odloženo a proběhlo nakonec 16. ledna 2021 v online podobě. Díky skvělé přípravě ze strany předsednictva konventu se jednání podařilo zvládnout bez zádrhelů a konvent i tuto nezvyklou formou dokázal řádně zvolit dva členy seniorátního výboru. Seniorem byl podruhé zvolen Jakub Keller, farář v Horní Čermné. Jako jeho náměstkyni zvolil konvent Annu Lavickou, farářku v Chrudimi.
 • Odložené zasedání konventu proběhne v sobotu 16. ledna formou online konference

  13. ledna 2021, 9:29 – Seniorátní výbor chrudimského seniorátu na návrh předsednictva 48. konventu podle § 25 CZ svolal 2. řádné zasedání 48. konventu chrudimského seniorátu na sobotu 16. 1. 2021 od 9 hodin. Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření neumožňují konání konventu v prezenční podobě, proběhne zasedání formou online konference.
 • Výzva k podávání žádostí o podporu na mikroprojekty pro r. 2021

  30. listopadu 2020, 21:27 – Seniorátní výbor vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro r. 2021. Výzva vychází z pravidel grantového systému ČCE. V Chrudimském seniorátu je pro r. 2021 určeno k rozdělení 86.129,- Kč. Sbory a seniorátní poradní odbory chrudimského seniorátu mohou žádosti podávat do 20. 2. 2021.
 • Zasedání konventu 7. listopadu zrušeno

  2. listopadu 2020, 18:41 – Vzhledem k protiepidemickým opatřením se 7. listopadu nebude konat původně naplánované 2. zasedání 48. konventu. Náhradní termín bude oznámen, jakmile to bude možné.
 • Noemova archa v Heřmanově Městci - představení je zrušeno

  8. října 2020, 17:39 – Vzhledem k nově vyhlášeným protiepidemickým opatřením zakazujícím divadelní přestavení, je představení plánované na pondělí 12. října zrušeno.