Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Rozpis repartic pro rok 2023

  19. listopadu 2022, 22:31 – V sekci Informace a dokumenty najdete rozpis repartic pro r. 2023, jak ho schválil konvent na zasedání v listopadu 2022.
 • Výzva k podávání žádostí o podporu mikroprojektů

  16. listopadu 2022, 9:09 – Seniorátní výbor vyhlásil výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2023. Seniorát rozděluje mikroprojekty v rámci grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE. Žádosti je možné podávat do do 23. 2. 2023. Výzvu i formulář pro podání žádosti najdete v sekci Informace a dokumenty/Mikroprojekty.
 • Zpráva o průběhu prvního ročníku kurzu pro výpomocné kazatele Theofil

  16. listopadu 2022, 8:41 – Po dokončení prvního roku kurzu Theofil pro budoucí výpomocné kazatele podali Hana Ducho a Michal Branda, kteří byli pověřeni jeho vedením, zprávu letošnímu zasedání konventu, v které přehledně a výstižně popisují jeho dosavadní průběh. Zpráva stojí za přečtení, najdete ji v další části článku.
 • Setkání pěveckých sborů v neděli 16. 10. 2022 v Pardubicích

  20. září 2022, 13:12 – Milí přátelé, bratři a sestry, příznivci církevního zpěvu, srdečně vás zveme na společné setkání! Uskuteční se v neděli 16. 10. 2022 v 15:00 hodin v kostele ČCE v Pardubicích. Zapojit se mohou nejen pěvecké sbory, ale i různá komornější uskupení - pestrost, různorodost spojená s nadšenou odvahou je víc než vítána!
 • 100. výročí evangelického sboru ve Vysokém Mýtě

  20. září 2022, 13:11 – Srdečně Vás zveme v sobotu 1.10. 2022 v 18 hodin na koncert dětského orchestru Musica Marcato a v neděli 2.10. 2022 v 9 hodin k bohoslužbám díkčinění s vysluhováním Večeře Páně. Po bohoslužbách bude beseda s Jiřím Schneiderem, synodním kurátorem, a zpívání z nového zpěvníku.