Seniorátní fond solidarity

Důvodem zřízení fondu je snaha o posílení vzájemné sounáležitosti sborů v našem seniorátu. Vnímáme, že v současné situaci přechodu církve k samofinancování plnění nových požadavků bude v některých sborech výrazně obtížnější než jinde. My ale chceme tuto zkoušku podstoupit společně. Proto konvent o vytvoření zvláštního fondu, do kterého formou dobrovolné sbírky přispějí všechny sbory seniorátu podle svých možností a z něhož bude čerpána pomoc potřebným. Záměrem fungování fondu je jeho využívání pro podporu povinných odvodů sborů do personálního fondu, neboť zde očekáváme největší potřebu.

Statut Seniorátního fondu solidarity

Vybrané prostředky odešlete na seniorátní účet 216603150/0300 s variabilním symbolem 919208xxxx (kde xxxx je číslo sboru). Jako zprávu pro příjemce zadejte „Fond solidarity CrS“.
Pokud posíláte příspěvek jako soukromá osoba nebo jiný subjekt, zadejte variabilní symbol 919208 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno/název. Pokud budete chtít na poskytnutý dar potvrzení pro daňové účely, informujte o odeslaném daru také emailem na adresu seniorátu .

Formulář žádosti o dar ze Seniorátního fondu solidarity - PDF, DOC