THEOFIL - vzdělávání laiků

Seniorátní výbor pověřil fařářku v Pardubicích Hanu Ducho a seniorátního jáhna Michala Brandu přípravou a vedením nového kurzu vzdělávání pro ty, kdo by se rádi stali výpomocnými kazateli. Kurz plánovaný na dva roky je nazván "THEOFIL". Kurz probííhá od října roku 2021.

Smyslem kurzu je poskytnout uchazečům vhled do základů evangelické teologie a do přípravy a vedení bohoslužeb s kázáním a vysluhováním večeře Páně. Studenti získávají rámcový přehled o jednotlivých oborech teologie, mají prostor pro diskuzi a jsou motivováni a nasměrováni na samostatné studium. Náplní práce budoucích výpomocných kazatelů je především příprava kázání a bohoslužeb. Proto se snažíme, aby si studenti během kurzu mohli co nejvíce osvojit své dovednosti v psaní textů (úvah, zamyšlení, krátkých kázání).

  • Zpráva o průběhu prvního ročníku kurzu pro výpomocné kazatele Theofil

    16. listopadu 2022, 8:41 – Po dokončení prvního roku kurzu Theofil pro budoucí výpomocné kazatele podali Hana Ducho a Michal Branda, kteří byli pověřeni jeho vedením, zprávu letošnímu zasedání konventu, v které přehledně a výstižně popisují jeho dosavadní průběh. Zpráva stojí za přečtení, najdete ji v další části článku.