THEOFIL - vzdělávání laiků

Seniorátní výbor pověřil fařářku v Pardubicích Hanu Ducho a seniorátního jáhna Michala Brandu přípravou a vedením nového kurzu vzdělávání pro ty, kdo by se rádi stali výpomocnými kazateli. Kurz plánovaný na dva roky je nazván "THEOFIL". Účastníci se budou scházet  od října 2020 do prosince 2022 každou 3. středu v měsíci na faře v Pardubicích, jednou ročně proběhne víkendové soustředění.

  • THEOFIL - kurz pro výpomocné kazatele

    10. března 2020, 10:03 – V říjnu 2020 otevíráme dvouletý kurz pro výpomocné kazatele. Scházet se budeme každou 3. středu v měsíci na faře v Pardubicích, jednou ročně proběhne víkendové soustředění. Přihlašujte se do 15. června 2020 na adrese: vzdelavani.chrudimsky-seniorat@evangnet.net