Jeronýmova jednota

Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Její činnost se řídí Statutem Jeronýmovy jednoty. Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru. V rámci seniorátu působí tříčlenné představenstvo, které organizuje sbírku darů, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů.

Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty pracuje ve složení: Miloš Hübner (předseda) a Ivana Blehová (oba volení členové) a Jaromír Drda (člen vyslaný seniorátním výborem). Náhradníky jsou Jiří Häuszler a Jan Marek (v uvedeném pořadí). Funkční období volených členů i náhradníků trvá do r. 2025.

Žádosti sborů projedná seniorátní představentsvo JJ a připraví návrh rozdělení darů, který předloží k rozhodnutí seniorátnímu shromáždění JJ. To je tvořeno volenými zástupci sborů seniorátu, rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům. Současně rozhoduje, které žádosti sborů budou předloženy ústřednímu shromáždění JJ, jež rozhoduje o rozdělení dvou třetin sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky.

 • Jeronýmova jednota v r. 2020 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  25. března 2020, 10:40 – Seniorátní představenstvo také letos sděluje sborům Chrudimského seniorátu podstatné informace k letošní sbírce darů Jeronýmovy jednoty a k možnostem jejího využití. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov při jednání Seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které je naplánováno na neděli 21. 6. 2020 od 14.30 a sejde se na faře v České Třebové.
 • Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 2019

  25. října 2019, 10:13 – V neděli 23. června 2019 se v Bukovce konalo jednání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Shromáždění se seznámilo s výsledky letošní sbírky darů Jeronýmovy jednoty ve sborech seniorátu, projednalo žádosti sborů o dary ze sbírky a rozhodlo o rozdělení sbírky. Částku odpovídající 1/3 sbírky darů, o které rozhoduje, rozdělilo mezi 3 žádající sbory, dvě žádosti doporučilo k projednání na ústředním shromáždění JJ ve Valašském Meziříčí.
 • Výsledky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty v r. 2017

  21. září 2017, 15:36 – V poslední červnovou neděli, 25. 6. 2017, jednalo ve Vysokém Mýtě seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, tvořené zvolenými zástupci jednotlivých sborů seniorátu. Rozhodlo o rozdělení 1/3 sbírky darů, která byla rozdělena mezi sbory ve Dvakačovicích a v Litomyšli. Žádosti sborů v Bukovce a v Horní Čermné postoupilo seniorátní shromáždění k projednání na ústředním shromáždění JJ v Děčíně.
 • Výsledky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2016

  21. srpna 2016, 0:20 – V neděli 26. 6. 2016 se ve Vysokém Mýtě sešlo seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty. Rozdělilo 1/3 sbírky darů mezi 4 žádající sbory. Dvě žádosti doporučilo k projednání na ústředním shromáždění JJ v Krnově.
 • Sbírka darů Jeronýmovy jednoty v r. 2015

  31. března 2015, 22:37 – Od velikonoc do konce května bude opět probíhat po celé církvi sbírka darů JJ. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici.