Jeronýmova jednota

Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Činnost Jeronýmovy jednoty se řídí Statutem Jeronýmovy jednoty. Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru. V rámci seniorátu působí tříčlenné představenstvo, které organizuje sbírku darů, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů.

Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty pracuje ve složení: Jaromír Drda a Jan Kubíček (volení členové), Jan Plecháček (předseda, člen vyslaný seniorátním výborem). Náhradníky jsou Václav Hurt a Jaromír Vyskočil. Funkční období volených členů i náhradníků trvá do r. 2019.

Žádosti sborů projedná seniorátní představentsvo JJ a připraví návrh rozdělení darů, který předloží k rozhodnutí seniorátnímu shromáždění JJ. To je tvořeno volenými zástupci sborů seniorátu, rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům. Současně rozhoduje, které žádosti sborů budou předloženy ústřednímu shromáždění JJ, jež rozhoduje o rozdělení dvou třetin sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky.

 • Jeronýmova jednota v r. 2019 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  2. dubna 2019, 11:24 – Seniorátní představenstvo také letos sděluje všem sborům Chrudimského seniorátu podstatné informace k letošní sbírce darů Jeronýmovy jednoty a k možnostem jejího využití. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.
 • Výsledky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty v r. 2017

  21. září 2017, 15:36 – V poslední červnovou neděli, 25. 6. 2017, jednalo ve Vysokém Mýtě seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, tvořené zvolenými zástupci jednotlivých sborů seniorátu. Rozhodlo o rozdělení 1/3 sbírky darů, která byla rozdělena mezi sbory ve Dvakačovicích a v Litomyšli. Žádosti sborů v Bukovce a v Horní Čermné postoupilo seniorátní shromáždění k projednání na ústředním shromáždění JJ v Děčíně.
 • Jeronýmova jednota v r. 2017 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  19. dubna 2017, 23:57 – S odkazem na dopis Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty k vyhlášení celocírkevní sbírky HDL a sbírky darů informuje seniorátní představenstvo všechny sbory Chrudimského seniorátu o letošní sbírce a možnostech jejího využití. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.
 • Výsledky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2016

  21. srpna 2016, 0:20 – V neděli 26. 6. 2016 se ve Vysokém Mýtě sešlo seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty. Rozdělilo 1/3 sbírky darů mezi 4 žádající sbory. Dvě žádosti doporučilo k projednání na ústředním shromáždění JJ v Krnově.
 • Jeronýmova jednota v r. 2016 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  23. března 2016, 18:21 – S odkazem na dopis Ústředí představenstva Jeronýmovy jednoty k vyhlášení celocírkevní sbírky HDL a sbírky darů informuje seniorátní představenstvo všechny sbory Chrudimského seniorátu o letošní sbírce a možnostech jejího využití. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.