Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Seniorátní mládež a florbalový turnaj v Pardubicích

  18. listopadu 2019, 10:13 – srdečně vás zveme na seniorátní mládež spojenou s florbalovým turnajem! V pátek v 18:00 bude na faře ČCE v Pardubicích další setkání seniorátní mládeže. Po společné večeři bude následovat biblický program s Ladislavem Benešem. Zde na faře bude také možnost přespat do soboty. V sobotu ráno v 9:30 začne každoroční florbalový turnaj, tentokrát v tělocvičně na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, předpokládaný konec bude kolem 17:00 hodiny.
 • Oslava 150. výročí evangelického kostela v Čáslavi

  13. června 2019, 12:02 – Evangelický sbor v Čáslavi zve na oslavu výročí svého kostela. Slavnostní bohoslužby povede synodní senior D. Ženatý, hudbou bude celou slavnost provázet hudební skupina Nsango malamu. Program oslav je v další části článku.
 • 16. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu

  4. května 2019, 23:11 – Letošní 16. ročník Setkání pěveckých sborů našeho seniorátu se uskuteční v neděli 26. 5. 2019 v 15.00 hodin v Hradišti. Přijďte, čeká vás odpoledne plné radosti ze zpěvu a chuti do společného díla.
 • Sborový den v Pardubicích s připomenutím životního jubilea faráře ThDr. Jiřího Doležala

  4. května 2019, 23:08 – Staršovstvo farního sboru v Pardubicích srdečně zve na sborový den v neděli 19. května 2019, při kterém si pardubičtí evangelíci s vděčností připomenou významné životní jubileum bratra faráře Jiřího Doležala. Sborový den začne bohoslužbami od 9 hodin v kostele. Po nich bude následovat proslov jubilanta a setkání v prostorách fary s přípitkem a pohoštěním.
 • 24 hodin u Salvátora

  17. dubna 2019, 21:25 – Věra a Michal Brandovi a mládežníci Seniorátního odboru mládeže připravili na pátek a sobotu 17.-18.5.2019 setkání mladší mládeže Chrudimského seniorátu u Salvátora v Praze. Bližší podrobnosti najdete níže v článku.