Seniorátní odbor pro mládež

Seniorátní Odbor Mládeže, zkráceně SOM, jsou zvolení zástupci mládeže ze sborů seniorátu. SOM připravuje různé akce pro mladé lidi v seniorátu, především Seniorátní Dny (nejen evangelické) Mládeže, ale třeba také seniorátní ples nebo sportovní klání a další. Ustavení SOMu a jeho práce se řídí pravidly danými v Řádu výchovy a vzdělávání v církvi.
Od konce r. 2015 se práci s mládeží ve spolupráci se SOMem věnuje seniorátní jáhen Michal Branda.

Seniorátní odbor mládeže nyní (2019-2021) pracuje ve složení:
Sára Benešová, Matyáš Bubík, Eliška Bubíková, Eliška Peňázová, Michala Sablíková, Šimon Tefr, Anežka Tefrová.

Náhradníky jsou:
Lucie Korábková, Mirka Sablíková, Jakub Trusina

SOM má vlastní webové stránky na adrese chrudimska-mladez.evangnet.cz

 • Seniorátní mládež v Bukovce v pátek 21. února

  8. února 2020, 21:18 – Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali na další setkání seniorátní mládeže, které se koná 21. 2. na faře ČCE v Bukovce. Setkání zahájíme v 18:00 večeří, po ní bude následovat program nazvaný Barva #7e3d6c: s Františkem Plecháčkem a Michalem Brandou o postu a minimalismu.
 • Seniorátní mládež a LAN párty ve Sloupnici

  5. ledna 2020, 19:00 – Seniorátní odbor mládeže (SOM) zve 24. 1. na seniorátní mládež do Sloupnice, po které bude v sobotu následovat LAN párty. Sejdeme se v pátek v 18:00 na faře k večeři. Po ní bude následovat program Štěpána Esterleho na téma Ztratili jsme dobro?
 • Seniorátní mládež a florbalový turnaj v Pardubicích

  18. listopadu 2019, 10:13 – srdečně vás zveme na seniorátní mládež spojenou s florbalovým turnajem! V pátek v 18:00 bude na faře ČCE v Pardubicích další setkání seniorátní mládeže. Po společné večeři bude následovat biblický program s Ladislavem Benešem. Zde na faře bude také možnost přespat do soboty. V sobotu ráno v 9:30 začne každoroční florbalový turnaj, tentokrát v tělocvičně na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, předpokládaný konec bude kolem 17:00 hodiny.
 • 24 hodin u Salvátora

  17. dubna 2019, 21:25 – Věra a Michal Brandovi a mládežníci Seniorátního odboru mládeže připravili na pátek a sobotu 17.-18.5.2019 setkání mladší mládeže Chrudimského seniorátu u Salvátora v Praze. Bližší podrobnosti najdete níže v článku.
 • Jarní seniorátní dny mládeže v Čáslavi 12. - 14. dubna

  3. dubna 2019, 11:53 – Rádi bychom vás pozvali na jarní seniorátní dny mládeže do Čáslavi, které se konají 12. - 14. 4. Letošním tématem je Odpovědnost za stvoření. Tentokrát budeme seniorátky pořádat společně s pražským seniorátem, takže se můžete těšit na nové kamarády!