Seniorátní odbor pro mládež

Seniorátní Odbor Mládeže, zkráceně SOM, jsou zvolení zástupci mládeže ze sborů seniorátu. SOM připravuje různé akce pro mladé lidi v seniorátu, především Seniorátní Dny (nejen evangelické) Mládeže, ale třeba také seniorátní ples nebo sportovní klání a další. Ustavení SOMu a jeho práce se řídí pravidly danými v Řádu výchovy a vzdělávání v církvi.
Od konce r. 2015 se práci s mládeží ve spolupráci se SOMem věnuje seniorátní jáhen Michal Branda.

Seniorátní odbor mládeže nyní (2015-2017) pracuje ve složení:
Sára Brandová, Eliška Bubíková, Oldřich Holinka, Michala Sablíková, Zuzana Skálová, Anežka Tefrová, Jakub Trusina.

Náhradníky jsou:
Lucie Korábková, Jeroným Lavický, Michal Olexa

SOM má vlastní webové stránky na adrese chrudimska-mladez.evangnet.cz