Seniorátní odbor pro mládež

Seniorátní Odbor Mládeže, zkráceně SOM, jsou zvolení zástupci mládeže ze sborů seniorátu. SOM připravuje různé akce pro mladé lidi v seniorátu, především Seniorátní Dny (nejen evangelické) Mládeže, ale třeba také seniorátní ples nebo sportovní klání a další. Ustavení SOMu a jeho práce se řídí pravidly danými v Řádu výchovy a vzdělávání v církvi.
Od konce r. 2015 se práci s mládeží ve spolupráci se SOMem věnuje seniorátní jáhen Michal Branda.

Seniorátní odbor mládeže nyní (2019-2021) pracuje ve složení:
Sára Benešová, Matyáš Bubík, Eliška Bubíková, Eliška Peňázová, Michala Sablíková, Šimon Tefr, Anežka Tefrová (předsedkyně).

Náhradníky jsou:
Lucie Korábková, Mirka Sablíková, Jakub Trusina

SOM má vlastní webové stránky na adrese chrudimska-mladez.evangnet.cz

 • 24 hodin krásy v Pusté Rybné

  30. května 2022, 10:12 – Seniorátní odbor mládeže zve na setkání mladší mládeže do Pusté Rybné č. p. 91 od 10. – 11. 6. 2022. Začátek v 17:30, cena 180 Kč. Těší se Věra a Michal Brandovi, Jakub Keller a mládežníci Seniorátního odboru mládeže! V další části příspěvku najdete pozvánku, formulář pro přihlášení a další podrobnosti.
 • Dubnová seniorátní mládež v Litomyšli

  18. dubna 2022, 21:34 – Srdečně Vás zveme na páteční seniorátní mládež do Litomyšle (ul. A. Tomíčka 69). Sejdeme se v 18:00 ve sborových prostorách k večeři, poté vyrazíme na vycházku po městě, kterou proložíme zastávkami na biblická zamyšlení. Můžete se těšit také na společný zpěv, povídání a hry. Těšíme se na Vás, Váš SOM chrudimského seniorátu.
 • Jarní seniorátní dny ve Vysokém Mýtě

  15. března 2022, 8:15 – Zveme vás na volební seniorátní dny do Vysokého Mýta, které se budou konat 18. - 20. března. Zahájíme je v 18:00 večeří, biblický program na páteční večer si pro nás připraví místní farář Petr Peňáz, v sobotu dopoledne se můžeme těšit na povídání vojenského kaplana Jiřího Zedníčka, hlavním odpoledním programem bude volba nového SOMu.
 • (RE)START! - Seniorátní mládež 29. - 31. 10.

  13. října 2021, 14:26 – SOM chrudimského seniorátu zve mládežníky na seniorátní mládež, která se po dlouhé době nebude odehrávat jen na monitorech: (RE)START! 29. - 31. 10. ve Sloupnici.
 • DVACET ČTYŘI HODIN - kurz pro mladší mládež

  9. června 2021, 20:25 – Zveme vás, mládežníky ve věku (zhruba) 12 – 16 let, na čtyřiadvacetihodinový pobyt od pátku 18. do soboty 19. června 2021 do Poličky. Začínáme v pátek v 17:30. Jako základna nám poslouží místní evangelický kostel, kde si zkusíme rozhodit a trochu i proprat sítě (slova o síti berte obrazně, chtějí naznačit naše téma). Zahrajeme si hezké hry, zazpíváme si a prozkoumáme i okolí.