Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Kurz pro předčitatele kázání

  28. ledna 2018, 21:07 – Poradní odbor pro vzdělávání laiků připravil na sobotu 3. 3. 2018 kurz pro předčitatele kázání. Setkání se bude konat ve Džbánově od 14 do 18 hodin.
 • Postní sbírka 2018 vyhlášená Diakonií ČCE

  28. ledna 2018, 21:06 – Diakonie ČCE už po jedenácté vyhlásila postní sbírku, tentokrát na podporu lidí v uprchlickém táboře Zátarí v Jordánsku. K účasti jsou pozvány sbory ČCE, ale přispět během postního období může kdokoliv, kdo chce pomoci v těžké situaci lidem, kteří museli prchnout před násilím ve vlastní zemi.
 • Jiří z Poděbrad v "osmičkovém" roce

  19. ledna 2018, 22:22 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrudimi srdečně zve na přednášku Jiřího Motyčky, která se koná při příležitosti významných výročí spjatých s husitským králem Jiřím z Poděbrad. Přednáška se uskuteční v neděli 18. února 2018 v 16:00 v evangelickém kostele.
 • Rozpis repartic pro rok 2018

  11. ledna 2018, 12:18 – V sekci Informace a dokumenty najdete rozpis repartic pro r. 2018, jak ho schválil konvent na zasedání v listopadu 2017.
 • 39+1 zastavení na cestě ke stoletým narozeninám Českobratrské církve evangelické.

  2. ledna 2018, 12:26 – Na webové stránce www.39plus1.cz najdete v průběhu celého roku 2018 "týdeníček", který bude směřovat k oslavám 100 let ČCE (fotka, biblický verš, krátká úvaha). Můžete si tam objednat i zasílání upozornění na nová témata.