Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

  • Z kostela do světa a zase zpátky

    3. září 2015, 20:59 – Během letošního Setkání všech generací Chrudimského seniorátu, které se bude konat 20. září 2015 v Pardubicích, bychom se chtěli společně zamýšlet nad tím, jakými způsoby se může naše křesťanská víra uplatňovat ve světě kolem nás, kde by mohla a měla „být vidět,“ jak bychom se mohli plodně a nadějně setkávat s lidmi, kteří mají o církvi a křesťanské víře někdy jen nejasné představy.
  • Medaile vděčnosti pro sestru Boženu Jelínkovou z Pardubic

    29. dubna 2015, 22:28 – V neděli 3. května při bohoslužbách bude člen synodní rady Pavel Stolař předávat Medaili vděčnosti sestře Boženě Jelínkové za její dlouholetou obětavou službu pro církev v křesťanské službě.
  • Chcete dostávat Zpravodaj Chrudimského seniorátu? Objednejte si ho!

    26. února 2015, 10:59 – Zpravodaj Chrudimského seniorátu přináší stručné informace o dění v chrudimském seniorátu ČCE, o chystaných akcích seniorátních a ve sborech i další aktuální informace.