Pastýřská rada

Pastýřské radě je svěřena pastýřská služba kazatelům, starším, pastoračním pracovníkům, členům pastýřských rad, zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby. V Českobratrské církvi evangelické jsou zřízeny celkem tři oblastní pastýřské rady a jedna církevní pastýřská rada, které volí synod. Každá pastýřská rada má pět členů a pět náhradníků. Pastýřská rada se ve své činnosti řídí Řádem pastýřské služby.

Oblastní pastýřská rada II. je zřízena pro senioráty brněnský, horácký, chrudimský, královéhradecký a poličský.
Členy jsou: Jiřina Kačenová - farářka z Letohradu, Jan Keller - (předseda) farář ze Zbytova, Milan Souček - presbyter z Hradce Králové, Blahoslav Ryšavý - presbyter z Brna a Květa Kellerová - právnička ze Svitav.
Email na předsedu: