Pastýřská rada

Seniorátní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba kazatelům a starším pracujícím v seniorátu, členům seniorátního výboru a seniorátním kazatelům a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby ČCE zřízených seniorátem. Konvent volí ze starších a kazatelů bydlících v seniorátu na dobu 6 let tříčlennou seniorátní pastýřskou radu a stejný počet náhradníků. V každé skupině musí být zastoupeni kazatelé a starší. Pastýřská rada se ve své činnosti řídí Řádem pastýřské služby.

Seniorátní pastýřská rada pracuje v tomto složení:
(kazatelka; do r. 2019) - předsedkyně, Veronika Vlková (presbyterka; do r. 2019), Daniel Tomeš (kazatel; do r. 2020)
Náhradníci: Jarmila Skálová (presbyterka; do r. 2019), Blahoslav Tefr (presbyter; do r. 2019), Vojen Syrovátka (kazatel; do r. 2022)