Seniorátní kalendář

Pokud chcete mít informace o akcích v seniorátu zobrazené ve vlastním kalendáři, můžete si do něj seniorátní kalendář přidat podle tohoto NÁVODU. V něm najdete i postup, podle kterého můžete v seniorátním kalendáři zveřejnit akce pořádané vaším farním sborem.