Pro odebírání seniorátního zpravodaje prostřednictvím emailu se můžete přihlásit do emailové konference. Do této emailové konference budou rozesílány i další informace o dění v  chrudimském seniorátu. Členy konference jsou všechny sbory a dále ti, kdo se sami přihlásí.
Příspěvky do Zpravodaje posílejte vždy do 24. dne předchozího měsíce na adresu .