Poradní odbor pro vzdělávání laiků

Poradní odbor pro vzdělávání laiků vede farář Benjamin Kučera.

Program činnosti odboru se nyní soustřeďuje na přípravu a realizaci kurzu vzdělávání pro ty, kdo se z řad presbyterů chtějí připravovat ke zkouškám, které jsou předpokladem presbyterské ordinace. 

Druhou oblastí činnosti jsou osvědčená setkání kurátorů a seniorátního výboru. Konají se obvykle v červnu. Na jejich programu je především seznámení s aktualitami ze synodu, ale také projednání důležitých témat života sborů a církve či ekumeny.

Schůze PO se konají spíše neformálně a pokud možno v návaznosti na seniorátní setkání.

 • Setkání kurátorů v Chrudimi

  9. června 2021, 20:24 – V sobotu 12. 6. bude v Chrudimi letošní setkání kurátorů. Kromě rozhovorů a vzájemného sdílení si účastníci budou moci poslechnout povídání církevního kantora L. Moravetze o obnově církevního zpěvu.
 • Setkání kurátorů v České Třebové

  6. června 2020, 20:44 – Letošní setkání kurátorů sborů chrudimského seniorátu proběhne v sobotu 13. června od 9 hodin v České Třebové. Hlavním bodem setkání bude tentokrát rozhovor o přípravě rozvojového plánu sboru, do kterého uvede Petr Štulc.
 • Rozhovor o večeři Páně - presbyterní konference

  17. února 2020, 13:52 – V neděli 15. 3. 2020 od 15 hodin proběhne na faře v Pardubicích v rámci presbyterní konference rozhovor o večeři Páně. Zváni jsou předně presbyteři a presbyterky ze všech sborů, ale nejen oni. Máte-li chuť mluvit o významu i podobě večeře Páně, přijeďte.
 • Setkání kurátorů 2019 a instalace seniorátního kurátora

  28. dubna 2019, 16:47 – Setkání kurátorů sborů chrudimského seniorátu proběhne tento rok v sobotu 8. června v Lanškrouně. Na začátku setkání bude synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem do instalován do funkce seniorátního kurátora Milan Chyba. V další části bude kromě jiného mluvit senior Jakub Keller o tom, "Co by měl vědět každý presbyter".
 • Setkání kurátorů a instalace náměstka seniorátního kurátora

  10. května 2018, 10:00 – Letošní setkání kurátorů sborů chrudimského seniorátu proběhne v sobotu 9. června v Hradišti. Jako hosta pozval poradní odbor pro vzdělávání laiků Evu Zadražilovou, náměstkyni synodního kurátora a starostku vysočinské obce Moraveč. Bude mluvit o své zkušenosti z práce ve sboru, v seniorátu a na synodní radě a ve vedení obce. Setkání bude zahájeno instalací nově zvoleného náměstka seniorátního kurátora Jaromíra Drdy.