Poradní odbor pro vzdělávání laiků

Poradní odbor pro vzdělávání laiků pracuje ve složení:
Ladislav Beneš, předseda
Daniel Tomeš
Kamil Vystavěl

Program činnosti odboru se nyní soustřeďuje na přípravu a realizaci kurzu vzdělávání pro ty, kdo se z řad presbyterů chtějí připravovat ke zkouškám, které jsou předpokladem presbyterské ordinace. 

Druhou oblastí činnosti jsou osvědčená setkání kurátorů a seniorátního výboru. Konají se obvykle v červnu. Na jejich programu je především seznámení s aktualitami ze synodu, ale také projednání důležitých témat života sborů a církve či ekumeny.

Schůze PO se konají spíše neformálně a pokud možno v návaznosti na seniorátní setkání.