Poradní odbor pro vzdělávání laiků

Poradní odbor pro vzdělávání laiků pracuje ve složení:
Daniel Tomeš
Kamil Vystavěl

Program činnosti odboru se nyní soustřeďuje na přípravu a realizaci kurzu vzdělávání pro ty, kdo se z řad presbyterů chtějí připravovat ke zkouškám, které jsou předpokladem presbyterské ordinace. 

Druhou oblastí činnosti jsou osvědčená setkání kurátorů a seniorátního výboru. Konají se obvykle v červnu. Na jejich programu je především seznámení s aktualitami ze synodu, ale také projednání důležitých témat života sborů a církve či ekumeny.

Schůze PO se konají spíše neformálně a pokud možno v návaznosti na seniorátní setkání.

  • Setkání kurátorů 2018

    13. února 2018, 11:24 – Setkání kurátorů sborů Chrudimského seniorátu ČCE proběhne tento rok v sobotu 9. června od 9:00 hod. ve sboru v Hradišti. Setkání kurátorů je příležitost ke sdílení a rozhovorům o práci na sborech, v seniorátu a celé církvi.
  • Kurz pro předčitatele kázání

    28. ledna 2018, 21:07 – Poradní odbor pro vzdělávání laiků připravil na sobotu 3. 3. 2018 kurz pro předčitatele kázání. Setkání se bude konat ve Džbánově od 14 do 18 hodin.
  • Setkání kurátorů 3. 6. 2017 v Chrudimi

    14. května 2017, 21:34 – Letošní setkání kurátorů sborů Chrudimského seniorátu ČCE se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 9:00 hod. ve sboru v Chrudimi.