Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Diskuze osobností ve Dvakačovicích k výročí pádu komunismu

  20. září 2019, 11:14 – Evangelický sbor ve Dvakačovicích zve na diskuzi osobností k výročí pádu komunismu. Diskuzi bude moderovat spisovatel a nakladatel Jiří Padevět a zúčastní se jí řada významných osobností. Uskuteční se v pátek 27. 9. 2019 od 16 hodin v evangelickém kostele ve Dvakačovicích. Diskutující hosté jsou uvedeni v pozvánce, kterou najdete v další části článku.
 • Oslava 150. výročí evangelického kostela v Čáslavi

  13. června 2019, 12:02 – Evangelický sbor v Čáslavi zve na oslavu výročí svého kostela. Slavnostní bohoslužby povede synodní senior D. Ženatý, hudbou bude celou slavnost provázet hudební skupina Nsango malamu. Program oslav je v další části článku.
 • S. Klecandr a R. Dostál z Oborohu v Heřmanově Městci

  11. června 2019, 10:47 – V pátek 14. června v 19:00 se uskuteční na zahradě evangelické fary v Zahradní ul. 537 koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra – zakládajících a stálých členů skupiny Oboroh. Na koncertu s mottem "Duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky" zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy.
 • 16. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu

  4. května 2019, 23:11 – Letošní 16. ročník Setkání pěveckých sborů našeho seniorátu se uskuteční v neděli 26. 5. 2019 v 15.00 hodin v Hradišti. Přijďte, čeká vás odpoledne plné radosti ze zpěvu a chuti do společného díla.
 • Sborový den v Pardubicích s připomenutím životního jubilea faráře ThDr. Jiřího Doležala

  4. května 2019, 23:08 – Staršovstvo farního sboru v Pardubicích srdečně zve na sborový den v neděli 19. května 2019, při kterém si pardubičtí evangelíci s vděčností připomenou významné životní jubileum bratra faráře Jiřího Doležala. Sborový den začne bohoslužbami od 9 hodin v kostele. Po nich bude následovat proslov jubilanta a setkání v prostorách fary s přípitkem a pohoštěním.