Instalace seniorátního jáhna Michala Brandy

17. listopadu 2015, 12:41

Milé seniorátní společenství, konvent na svém zasedání 14. listopadu zvolil a tím i povolal seniorátního jáhna Michala Brandu. Jsme rádi, že Vás můžeme společně se seniorátním odborem mládeže pozvat na jeho uvedení do služby, které bude při bohoslužbách v Pardubicích 13. prosince od 14.30. Pozvánku najdete v příloze.

Pozvánka na instalaci seniorátního jáhna Michala Brandy