Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

 • Svolání 1. zasedání 47. konventu

  23. října 2015, 0:44 – Milé sestry, milí bratři, na návrh předsednictva 46. konventu podle § 23 CZ svolává seniorátní výbor Chrudimského seniorátu 1. řádné zasedání 47. konventu Chrudimského seniorátu na sobotu 14. listopadu 2015 od 9 hodin do sboru ČCE v Chrudimi
 • Podzimní setkání mládeže v Opatovicích

  4. října 2015, 22:30 – V Opatovicích u Zbýšova se od pátku 23. do neděle 25. října sejde mládež seniorátu k tradičnímu podzimnímu setkání. K hlavnímu tématu nazvanému "Guru Ježíš" bude mít program Jiří Mrázek, docent Evangelické teologické fakulty UK.
 • 15. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 11. 10. v Chrudimi

  20. září 2015, 21:48 – Patnáctá přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu na téma "Církev – původ, poslání, jednota, podoby církve" se bude zabývat uvedenými tématy především na základě biblického svědectví a článku vyznání víry "Věřím ...svatou církev obecnou, obcování svatých".
 • Sbírka pro uprchlíky

  11. září 2015, 15:45 – Evangelický sbor v Pardubicích pořádá sbírku věcí pro uprchlíky. Sbírka je příležitostí, jak můžete projevit solidaritu stovkám lidí, kteří v detenčním středisku v Bělé pod Bezdězem čekají, jak zdejší úřady naloží s jejich údělem.
 • Z kostela do světa a zase zpátky

  3. září 2015, 20:59 – Během letošního Setkání všech generací Chrudimského seniorátu, které se bude konat 20. září 2015 v Pardubicích, bychom se chtěli společně zamýšlet nad tím, jakými způsoby se může naše křesťanská víra uplatňovat ve světě kolem nás, kde by mohla a měla „být vidět,“ jak bychom se mohli plodně a nadějně setkávat s lidmi, kteří mají o církvi a křesťanské víře někdy jen nejasné představy.