Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

 • Skotská neděle v Čáslavi

  9. dubna 2016, 23:59 – Farní sbor v Čáslavi srdečně zve na přednášku s názvem "ORKNEJE život a práce farářky na skotských ostrovech". Hosty budou Magdaléna Trgalová s manželem Kamilem a dětmi. Přednáška se uskuteční v neděli 17. dubna v 10,30 po bohoslužbách se skotskými prvky v Komenského síni v Čáslavi.
 • Výzva k dobrovolné sbírce do Fondu solidarity chrudimského seniorátu

  3. dubna 2016, 21:23 – Milé sestry a bratři, na základě usnesení 1. zasedání 47. konventu konaného dne 14. listopadu 2015 v Chrudimi se na Vás seniorátní výbor obrací s výzvou k vykonání dobrovolné sbírky do Fondu solidarity našeho seniorátu. Syslem fondu je vzájemná podpora našich sborů při zajišťování plnění odvodů do Personálního fondu.
 • Nenávist (ti) nesluší

  31. března 2016, 21:14 – Seniorátní odbor mládeže Chrudimského seniorátu spolu se SOMem Královéhradeckého seniorátu zve mládežníky na Jarní seniorátní dny, které se konají od 15. do 17. dubna 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Téma: Nenávist (ti) nesluší.
 • 21. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 17. dubna 2016 v Pardubicích

  31. března 2016, 20:56 – Další přednáška se bude věnovat problematice ekumenické teologie, tedy otázkám, proč je, nebo není církev jednotná, jak jednotě rozumět, co to je ekumenické hnutí a jakou roli v něm sehrává ČCE. Název přednášky: "Myšlenka ekumenismu - Českobratrská církev evangelická v rámci ekumenických vztahů".
 • Jeronýmova jednota v r. 2016 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  23. března 2016, 18:21 – S odkazem na dopis Ústředí představenstva Jeronýmovy jednoty k vyhlášení celocírkevní sbírky HDL a sbírky darů informuje seniorátní představenstvo všechny sbory Chrudimského seniorátu o letošní sbírce a možnostech jejího využití. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.