Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

 • 18. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání v neděli 17. 1. 2016 v Pardubicích

  2. ledna 2016, 20:13 – Další přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu je na téma "Bohoslužby a jejich jednotlivé části - uvedení do liturgiky". Bude se zabývat bohoslužebným pořádkem, jednotlivými částmi bohoslužeb, užívanými bohoslužebnými knihami i aktéry bohoslužeb z pozice biblickoteologické a historické, ale i z perspektivy ekumenické.
 • Krabice od bot 2015 - děti darují dětem k vánocům

  27. listopadu 2015, 19:59 – Naplňte s dětmi prázdnou krabici od bot dětskými dárky k Vánocům a doneste ji na sběrné místo. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá radost. Své Krabice od bot můžete odevzdávat ve sběrném místě v Diakonii Čáslav. Podrobnosti čtěte dále.
 • 17. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 6. 12. v Pardubicích

  24. listopadu 2015, 20:49 – Sedmnáctá přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu má téma: "Čím je evangelická etika zvláštní?" Přednáška bude úvodem do problematiky chápání etiky z pozice evangelické teologie a ukáže základní témata, kterými se zabývá.
 • Instalace seniorátního jáhna Michala Brandy

  17. listopadu 2015, 12:41 – Milé seniorátní společenství, konvent na svém zasedání 14. listopadu zvolil a tím i povolal seniorátního jáhna Michala Brandu. Jsme rádi, že Vás můžeme společně se seniorátním odborem mládeže pozvat na jeho uvedení do služby, které bude při bohoslužbách v Pardubicích 13. prosince od 14.30. Pozvánku najdete v příloze.
 • 16. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 8. 11. v Pardubicích

  26. října 2015, 10:14 – Šestnáctá přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu má téma: "Jeremjáš, babylonské zajetí a formování písemné podoby Starého zákona." Bude se zabývat reakcí jednoho z největších proroků na zajetí lidu Božího a zároveň vlivy, které vedly ke vzniku písemné podoby Starého zákona.