Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

 • Nenávist (ti) nesluší

  31. března 2016, 21:14 – Seniorátní odbor mládeže Chrudimského seniorátu spolu se SOMem Královéhradeckého seniorátu zve mládežníky na Jarní seniorátní dny, které se konají od 15. do 17. dubna 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Téma: Nenávist (ti) nesluší.
 • 21. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 17. dubna 2016 v Pardubicích

  31. března 2016, 20:56 – Další přednáška se bude věnovat problematice ekumenické teologie, tedy otázkám, proč je, nebo není církev jednotná, jak jednotě rozumět, co to je ekumenické hnutí a jakou roli v něm sehrává ČCE. Název přednášky: "Myšlenka ekumenismu - Českobratrská církev evangelická v rámci ekumenických vztahů".
 • Jeronýmova jednota v r. 2016 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  23. března 2016, 18:21 – S odkazem na dopis Ústředí představenstva Jeronýmovy jednoty k vyhlášení celocírkevní sbírky HDL a sbírky darů informuje seniorátní představenstvo všechny sbory Chrudimského seniorátu o letošní sbírce a možnostech jejího využití. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.
 • NEDĚLE S HOSTEM ve Farním sboru v Čáslavi

  8. března 2016, 10:28 – V neděli 13.3.2016 v 15 hodin bude hostem čáslavského sboru farářka Lenka Ridzoňová ze sboru Praha Střešovice a Dejvice. Bude vyprávět o tom "Jak mluvit s dětmi o smrti".
 • 20. setkání z cyklu Základy teologického vzdělání 13.3.2016 v Pardubicích

  5. března 2016, 23:43 – Další přednáška z tříletého vzdělávacího cyklu je na téma "Čeští evangelíci na přelomu 19. a 20. století". Půjde o historické sondy do významných událostí v životě českých evangelíků ve druhé polovině 19. století až po období vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 1918.