Chrudimský seniorát ČCE

Vítejte na webu Chrudimského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Videoprocházka po kostelích a modlitebnách se čtením evangelia

 • Sborový den v Chrudimi s J. Dusem

  20. dubna 2017, 17:02 – Chrudimský sbor zve na jarní sborový den v neděli 23. dubna s hostem Mgr. Janem Dusem, ředitelem střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
 • Jeronýmova jednota v r. 2017 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

  19. dubna 2017, 23:57 – S odkazem na dopis Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty k vyhlášení celocírkevní sbírky HDL a sbírky darů informuje seniorátní představenstvo všechny sbory Chrudimského seniorátu o letošní sbírce a možnostech jejího využití. I letos chceme touto cestou všechny povzbudit k bratrské solidaritě s dílem, které má v naší církvi dlouholetou tradici. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov.
 • Moravské pašije V. Marčíka v Heřmanově Městci

  9. března 2017, 21:55 – Ve čtvrtek 30. března pořádá farní sbor v Heřmanově Městci divadelní představení "Moravské pašije" v podání Divadla Víti Marčíka. Představení začíná v 18 hodin v heřmanoměstecké sokolovně (Jiráskova 533).
 • Dílna pro varhaníky a sborový půl-den s L. Moravetzem v Čáslavi

  8. března 2017, 18:29 – Farní sbor v Čáslavi zve varhaníky a varhanice z okolí i z celého seniorátu na dílnu pro varhaníky s L. Moravetzem v sobotu 25. března. V neděli 26.3. pak bude L. Moravetz hostem sborového půldne se zpíváním postních, velikonočních a Lutherových písní.
 • Rozpis repartic pro rok 2017

  5. ledna 2017, 21:53 – V sekci Informace a dokumenty najdete rozpis repartic pro r. 2017, jak ho schválil konvent na zasedání v listopadu 2016.