Odložené zasedání konventu proběhne v sobotu 16. ledna formou online konference

13. ledna 2021, 9:29

Seniorátní výbor chrudimského seniorátu na návrh předsednictva 48. konventu podle § 25 CZ svolal 2. řádné zasedání 48. konventu chrudimského seniorátu na sobotu 16. 1. 2021 od 9 hodin. Vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření neumožňují konání konventu v prezenční podobě, proběhne zasedání formou online konference.

Všechny sbory dostaly emailem informace ke způsobu jednání a návod k připojení do konference, které mají předat jednotlivým poslancům.

V úterý 12. 1. a ve čtvrtek 14. 1. od 19.30 mají poslanci možnost dozvědět se podrobnosti k průběhu online jednání a hlasování a vše si vyzkoušet. Proto je velmi vhodné, aby se všichni alespoň jednoho z těchto zkušebních jednání zúčastnili.

Kromě pravidelných bodů jednání bude konvent volit na 6 leté období seniora a náměstka seniora chrudimského seniorátu. Projedná také návrh na sloučení sborů v Čáslavi a v Semtěši a formou průzkumné volby navrhne kandidáty pro volbu nové synodní rady, která proběhne na letošním 3. zasedání 35. synodu.