10. března 2020, 10:03

V říjnu 2020 otevíráme dvouletý kurz pro výpomocné kazatele. Scházet se budeme každou 3. středu v měsíci na faře v Pardubicích, jednou ročně proběhne víkendové soustředění. Přihlašujte se do 15. června 2020 na adrese: vzdelavani.chrudimsky-seniorat@evangnet.net