Výzva k podávání žádostí o podporu na mikroprojekty pro r. 2021

30. listopadu 2020, 21:27

Seniorátní výbor vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro r. 2021. Výzva vychází z pravidel grantového systému ČCE. V Chrudimském seniorátu je pro r. 2021 určeno k rozdělení 86.129,- Kč. Sbory a seniorátní poradní odbory chrudimského seniorátu mohou žádosti podávat do 20. 2. 2021.

 

Výzva k podávání žádostí o podporu
vyhlášená Seniorátním výborem Chrudimského seniorátu ČCE
v souladu s pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty čl 7. Mikroprojekty

 

Cíl a zaměření výzvy: Pomoc sborům v rozvoji jejich základní činnosti (liturgie, katecheze, misie, diakonie).

Charakteristika projektů: Mikroprojektem je myšlena taková činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru a v místní komunitě. Např: práce s dětmi, mládeží a seniory, pořádání kulturních akcí. Projekt může vyžadovat úpravu prostor, nákup vybavení, kopírování a tisk pracovních materiálů, věcné pomůcky pro účastníky projektu, náklady na cestovné a odměny lektorům atd. Nelze z něj však hradit provozní náklady (energie), nájmy a mzdy zaměstnanců církve.

Období realizace       1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Období pro podávání žádostí: do 20. 2. 2021, 20:00 hodin

Celkový objem mikroprojektů v rámci této výzvy: 86.129,-

Nejnižší částka, o kterou lze žádat: 5.000 Kč

Nejvyšší částka, o kterou lze žádat: 20.000 Kč

Spolufinancování:     nejméně 20 % z celkově uznatelných výdajů na projekt

Další podrobnosti jsou v úplném znění výzvy, které najdete spolu s formulářem pro podání žádosti v části  Informace a dokumenty na tomto webu.