Konvent chrudimského seniorátu při online jednání zvolil seniora a jeho náměstkyni

Dnes, 10:24

V polovině ledna proběhlo odložené 2. zasedání 48. konventu chrudimského seniorátu. Mělo se původně konat v listopadu 2020, kvůli protiepidemickým opatřením bylo ale odloženo a proběhlo nakonec 16. ledna 2021 v online podobě. Díky skvělé přípravě ze strany předsednictva konventu se jednání podařilo zvládnout bez zádrhelů a konvent i tuto nezvyklou formou dokázal řádně zvolit dva členy seniorátního výboru. Seniorem byl podruhé zvolen Jakub Keller, farář v Horní Čermné. Jako jeho náměstkyni zvolil konvent Annu Lavickou, farářku v Chrudimi.

Zápis z jednání konventu je k nalezení v části Informace a dokumenty.