Sborový den v Pardubicích s připomenutím životního jubilea faráře ThDr. Jiřího Doležala

4. května 2019, 23:08

Staršovstvo farního sboru v Pardubicích srdečně zve na sborový den v neděli 19. května 2019, při kterém si pardubičtí evangelíci s vděčností připomenou významné životní jubileum bratra faráře Jiřího Doležala. Sborový den začne bohoslužbami od 9 hodin v kostele. Po nich bude následovat proslov jubilanta a setkání v prostorách fary s přípitkem a pohoštěním.

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na sborový den, při kterém s vděčností připomeneme významné životní jubileum bratra faráře ThDr. Jiřího Doležala. Jako služebník slova Božího působil ve sborech v Pardubicích, Hustopečích a v Bukovce.

Sborový den započne v neděli 19. května 2019 bohoslužbami od 9 hodin v kostele. Po nich bude následovat proslov jubilanta a setkání v prostorách fary s přípitkem a pohoštěním.

Budeme rádi, potvrdíte-li účast na adrese sbor@pardubicce.cz, případně na telefonním čísle 608 152 291.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Pardubicích