Noemova archa v Heřmanově Městci - představení je zrušeno

8. října 2020, 17:39

Vzhledem k nově vyhlášeným protiepidemickým opatřením zakazujícím divadelní přestavení, je představení plánované na pondělí 12. října zrušeno.

O potopě světa, co kdysi stala se.
O Bohu, který rozplakal se.
O hadu a jeho touze po moci.
O Noemovi, jeho ženě
a jejich synech Chamovi, Šemovi a Jefetovi,
ale i o nás všech.
O arše a její stavbě
a také o zvířatech
co kdysi v ráji byla.
O slepotě, strachu a tísni.
O dešti a vodě.
O naději a touze po svobodě.
Ale hlavně o Lásce a Odpuštění.
To vše pro děti do 100 let chceme odvyprávět.