V říjnu slavíme 500. výročí evropské reformace

1. října 2017, 14:37

Letos 31. října uplyne 500 let od chvíle, kdy doktor Martin Luther přibil na dveře wittenbergského kostela svých 95 tezí, kterými chtěl obnovit církev.

      

Teze byly krátké a úderné výpovědi o vině a lítosti, o odpuštění a odpustcích, o papežské moci hříchy promíjet a trestat a hlavně o Boží shovívavosti, která má s hříšným člověkem slitování. Lutherovy teze rychle získaly ohlas, protože trefně promlouvaly do situace mnoha lidí. Tak začala evropská reformace, kterou si chceme v evangelickém kostele v Čáslavi připomenout slavnostním koncertem k 500. výročí evropské reformace, na kterém vystoupí Prague Cello Quartet - unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasickým mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. 

Cílem Martina Luthera bylo přiblížit Bibli lidem, proto ji také přeložil do němčiny.

Cílem Prague Cello Quartet je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb.

Přijďte v neděli 15. října 2017 v 17 hodin do evangelického kostela v ulici Jana Karafiáta v Čáslavi. Vstupné je dobrovolné, doporučené 100,- Kč. Tento koncert se koná s finančním přispěním města Čáslav.

Drahomíra Dušková Havlíčková (evangelická farářka Čáslav)